Beeldverslag expositie


Inleiding Lies van Berkel

Peerke Donders. 

Het leven en werk van de arme weverszoon, een bijzondere missionaris van de Tilburgse Heikant. Spreekt op de dag van vandaag, nog steeds vele mensen aan. Het Peerke Donders paviljoen   kreeg als titel museum voor naastenliefde. Zijn bewogen leven heeft mij zeer geraakt. Ik ben trots op het MST waar ik al jaren lessen volg. Alles is nieuw, tijdloos de taal van het speelse kind, in het Peerke Donders paviljoen. Waar ik ook trots op ben is in het bijzonder onze leraar Lex, hij heeft ons allemaal teruggebracht naar onze kinderjaren. Je kon in het leslokaal een speld horen vallen, iedereen was enthousiast. En als je om je heen kijkt hoe kleurrijk de tekeningen van kinderen geschilderd zijn door volwassenen,dan denk ik, als Peerke hier aanwezig zou zijn, dat zijn traantjes zouden vloeien. En ik zou zeggen; dit is naastenliefde. Als iemand het na zijn dood verdient herdacht te worden, dan is het onze aller dierbaarste Peerke Donders. Die hier op deze grond zijn kinderjaren heeft doorgebracht. Mijn dank aan iedereen die hier aan hebben meegewerkt.
7 werken samengesteld uit 99 schilderijtjesWorden als een speels onbevangen kind

Inleiding Joop Verhagen:

emoties zijn als wolken voor de zon
en versluieren de warmte en het licht

....worden als een speels, onbevangen kind
onthecht en aanraakbaar mens

daarvoor mag je discipline inzetten
-we zijn niet automatisch in liefde-
we zijn automatisch vijandig
tegen alles wat vreemd is
of zwaar voelt
ego krachten
die ons meteen terug brengen
bij onze kind ervaringen

emoties is energie die is gaan vastzitten
in een fysieke klacht, gevoel van stress,
somberheid of depressie

daar opnieuw contact mee maken
is de deur openen
en praten met 'deze bezoekers'

weten alleen is niet genoeg
pijn vraagt om begrip, wil een naam krijgen
getroost worden
onze innerlijke kinderen
verschillen niet van kleine kinderen
als zij zich bezeerd hebbengevoelens komen uit een hogere dimensie
intuïtieve gevoelens zijn
fluisteringen in je hart
en kun je alleen in stilte ontvangen
emoties staan deze rust in de weg
je bent kritisch en wijst (jezelf) af
onze innerlijke saboteur
komt voort uit de opvoedende stemmen
van onze kinderjaren

de innerlijke saboteur
toont je dat je nog niet in het reine bent
met je ouders...je opvoeding
zolang je blijft reageren                                                    
op en vanuit je innerlijke criticus
geef je je autonomie uit handen
en vergroot je zijn invloed                                                            transparantie ontstaat door integratie
en is verlichtend....